Do 22 czerwca br. biuro RZPWP zbiera wnioski pszczelarzy o pokarm dla pszczół w postaci ciasta w ramach "Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich" współfinansowanego ze środków zewnętrznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku.

O pokarm mogą ubiegać się pszczelarze zrzeszeni oraz niezrzeszeni, których pasieki objęte są nadzorem weterynaryjnym.

Pszczelarze zrzeszeni w naszym Związku zostaną poinformowani o dalszych procedurach za pośrednictwem Zarządów Kół. Natomiast pszczelarze niezrzeszeni proszeni są o pobranie pliku z załącznika i dostarczenie go wraz z decyzją o nadaniu numeru WET potwierdzoną za zgodność z oryginałem, do Biura RZPWP, w terminie do 25 czerwca (wtorek).

Attachments:
Download this file (CIASTO - Oświadczenie chętnego, odbiorcy.docx)CIASTO - Oświadczenie chętnego, odbiorcy.docx[ ]15 kB2024-06-04 07:29

3 kwietnia br. uroczystego otwarcia pasieki edukacyjnej w Przygodzicach dokonali K. Grabowski (wicemarszałek województwa wielkopolskiego), P. Rajski (starosta ostrowski), K. Rasiak (wójt gminy Przygodzice), S. Wdowczyk (dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UM w Poznaniu), T. Guliński (dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach) i R. Kaczmarek (dyrektor GOK w Przygodzicach)

Dzięki inicjatywie zarządu i zaangażowaniu wszystkich członków Koła Pszczelarzy w Przygodzicach utworzono pierwszą w południowej Wielkopolsce pasiekę edukacyjną, w jednym z dawnych budynków zabudowy folwarcznej książąt Radziwiłłów (tzw. rządcówce), na terenie zarządzanym przez ZSP CKU w Przygodzicach.

Pasieka powstała, po podpisaniu umowy w lipcu ubr. przez beneficjenta RZP WP im. prof. dr. T. Ciesielskiego w Kaliszu, w ramach realizacji zadania publicznego „Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna”, sfinansowanego w kwocie 141 188,87 zł przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego ze środków na „Ekologię i ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego oraz wsparcie pszczelarstwa w Wielkopolsce”.

Miejsce lokalizacji pasieki jest nieprzypadkowe, bo to od dawien dawna w pobliskich borach antonińskich „dziano” (wyrabiano) barcie, co zapisano m.in. w Instruktarzu dóbr majętności ostrowskiej i przygodzickiej księcia Michała Hieronima Radziwiłła z 1773 roku: „…w lasach barci z pszczołami znajduje się ad praesens 29, pustych 38 …”. A typową już działalność pszczelarską zainicjowano w tym rejonie 14 grudnia 1928 roku, podczas zebrania pszczelarzy i miłośników pszczół, celem którego było założenie towarzystwa pszczelarskiego na Antonin i okolicę.

Obecnie liczne gminne Koło Pszczelarzy w Przygodzicach zarządza i opiekuje się wspomnianą pasieką, w której skład wchodzi ponad 90m2 zaplecza gospodarczego (miodowa i podręczna pracownia ze sprzętem do odsklepiania plastrów i wirowania miodu, sale wystawowa i wykładowa, szatnia oraz magazyn).

Zarząd koła planuje również utworzenie niewielkiej biblioteczki pszczelarskiej, dzięki pomocy osób zainteresowanych przekazaniem do niej swoich czasopism i książek.

Poza tymi pomieszczeniami członkowie koła mają do utrzymania spory obszar ogrodzonego pasieczyska (0,15 ha) z pięcioma rodzinami pszczelimi w ulach wielkopolskich. Miejsce to stanowi głównie bazę pokarmową, ponieważ na 500 m2 wysiano różne mieszanki wielu roślin miododajnych, w celu stworzenia swoistej taśmy pożytkowej dla pszczół na cały sezon wegetacyjny.

Uzupełnieniem tego „pastwiska” pszczelego są posadzone przez pszczelarzy z koła miododajne krzewy, małe drzewa (w tym owocowe), rośliny jednoroczne oraz byliny,   a także zioła i rośliny lecznicze ważne dla pszczelarstwa lub w ogóle zapylaczy. Nasadzenia będą kontynuowane również w sąsiedztwie siedziby pasieki (wspomnianej dawnej rządcówki), z myślą odtworzenia dawnego charakteru ogrodu różanego (to kolejne 0,10 ha terenu do rewitalizacji).

Na pasieczysku umieszczono sześć tablic dydaktycznych opisujących funkcjonowanie rodziny pszczelej i podział pracy w ulu, ciekawostki z życia pszczół oraz produkty ich pracy – miód, pierzgę i propolis. Tutaj powstaje też kolekcja starych uli używanych przez pszczelarzy w regionie południowej Wielkopolski (w ramach mini skansenu pszczelarskiego).

Najważniejsza oferta pasieki, czyli edukacja pszczelarska jest skierowana do kilku grup docelowych, tj. dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych, młodzieży szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.

Wszystkim grupom, biorącym udział w zajęciach edukacyjnych na terenie pasieki edukacyjnej – opiekunowie pasieki i jednocześnie prowadzący zajęcia, zapewniają odzież ochronną (kapelusze pszczelarskie lub bluzy pszczelarskie z kapeluszem i rękawice pszczelarskie). Więcej o ofercie dydaktycznej Koła Pszczelarzy w Przygodzicach można przeczytać w załączonym „Programie edukacyjnym dotyczący pszczelarstwa”.

IMG 20240403 084125IMG 20240403 084118

Attachments:
Download this file (IMG_20240403_145108.jpg)IMG_20240403_145108.jpg[ ]1652 kB2024-04-25 10:33
Download this file (IMG_20240403_145348.jpg)IMG_20240403_145348.jpg[ ]1092 kB2024-04-25 10:33
Download this file (IMG_20240403_145505.jpg)IMG_20240403_145505.jpg[ ]1520 kB2024-04-25 10:29
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.